Tài liệu tham khảo – Vitamin tổng hợp, tăng chuyển hóa cho bé Buonavit Baby

1. “Ảnh hưởng của dinh dưỡng và môi trường học tập tại nhà đối với sự phát triển của trẻ em Việt Nam”

Tác giả: Phuong H.Nguyen, Ann M. Digirolamo, Ines Gonzalez – Casanova,…

Nội dung nghiên cứu: Giai đoạn tăng trưởng thời thơ ấu đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tương lai của trẻ, thành công giáo dục và tình trạng nền kinh tế. Nghiên cứu được xây dựng nhằm mục đích đánh giá ảnh hưởng của dinh dưỡng và môi trường học tập tại nhà với sự phát triển của trẻ. Kết quả được đánh giá dựa trên thang đo phát triển trẻ sơ sinh III – đánh giá khả năng nhận thức, ngôn ngữ, vận động của trẻ trong 2 năm.

Kết quả:
+ Trẻ thấp còi đạt điểm số thấp hơn đáng kể về nhận thức, ngôn ngữ và vận động (-0,11 đến -0,18) so với trẻ bình thường.
+ Trẻ sống trong môi trường tự học tại nhà tốt có điểm số cao hơn (0,1-0,3 SD) ở mỗi lĩnh vực.

Tài liệu: “Influences of early child nutritional status and home learning environment on child development in Vietnam” (Xem bản đầy đủ TẠI ĐÂY)

Tham khảo thêm sản phẩm tại: https://buonavn.com/san-pham/buonavit-baby-vitamin-tong-hop-tang-chuyen-hoa-cho-be/

Để lại phản hồi

chat zalo Gọi hotline